Friday, 15 April 2011

Pot twitter anticipar els resultats d'unes eleccions? respostes a través d'un cas real.

No sembla desgavellat pensar que si durant una campanya electoral es complissin un conjunt de premisses pel que fa a l'ús de twitter, el seguiment de les mencions dels candidats i dels partits polítics podria donar-nos pistes sobre les intencions de vot.
Les premisses serien:
1 / Seleccionar “twittaires” representatius de diferents agents i grups de població que transmeten i/o reben missatges relacionats amb la campanya: partits polítics, mitjans de comunicació, candidats, càrrecs polítics, periodistes, assessors en comunicació, i evidentment la societat civil.
2/ En la selecció de ”twittaires” de la societat civil i dels seus followers, assegurar-se que hi incloguem els diferents perfils d'electors. No és una tasca fàcil ja que no sempre es disposa de la informació necessària a twitter.
3 / Seleccionar tweets que parlin de temes relacionats amb la campanya electoral, els “twittaires” tenen altres coses que parlar també durant unes eleccions. Una selecció òptima de paraules clau és essencial en aquest punt.
4 / Captar els tweets en un període mínim de 8 a 10 dies durant la campanya, atès que les accions dels partits i la comunicació de les mateixes poden canviar l'estat d'opinió dels electors a mesura que es van acostant les eleccions. Fins i tot factors externs poden repercutir sobre la intenció de vot, imaginem com s'haguessin seguit a twitter les eleccions generals espanyoles del 2004.

Seguint les premisses anteriors, hem analitzat l'ús que s'ha fet de twitter en la campanya electoral de les eleccions generals d'Andorra del passat 3 d'abril, i els resultats han estat els següents:

El buzz generat a Twitter durant la campanya electoral va anticipar els resultats de les eleccions del 3 d'Abril. Comparant els resultats de les eleccions amb les mencions de cada partit i de cada cap de llista en els tweets analitzats, es va observar una correlació molt alta, sobretot per als dos partits més votats:
- La coalició Democràtes per Andorra i el seu cap de llista Toni Martí que van ser els guanyadors de les eleccions, també van ser el partit i el candidat que van obtenir més mencions a twitter durant la campanya electoral.
- El Partit Socialdemòcrata i el seu cap de llista Jaume Bartumeu que van quedar en segona posició en nombre de vots, també van ser el segon partit i el segon cap de llista més mencionats a twitter.
- A més la diferència de vots entre el primer i el segon, un 37% menys de vots per al Partit Socialdemòcrata respecte a Demòcrates per Andorra, és molt similar a la diferència de mencions a Twitter, un 34% menys de mencions del Partit Socialdemòcrata respecte a Demòcrates per Andorra, i un 32% menys de mencions de Jaume Bartumeu respecte a Toni Martí.
- La resta de candidats Eusebi Nomen (Andorra pel Canvi) i Isabel Lozano (Verds d'Andorra) van obtenir un major percentatge de mencions a twitter que el percentatge de vots en les eleccions, però en ambdós casos molt per sota de Toni Martí i Demòcrates per Andorra, com en els resultats de les eleccions.

Però malgrat els resultats anteriors, es pot afirmar de manera rotunda que qui més i millor ha “twittejat” es va endur les eleccions?

Encara és prematur afirmar-ho, dependrà al nostre entendre del creixement en l'ús d'aquesta xarxa social i de la seva representativitat. En tot cas, pel que fa a les últimes eleccions generals d'Andorra, els resultats van ser molt similars.

Adjuntem a continuació l'estudi complet sobre l'ús de twitter durant les eleccions generals d'Andorra.Francesc Camp

No comments:

Post a comment